Ingolf Innovative Sales    

Velkommen

til en rådgivningsvirksomhed, der som omdrejningspunkt har kunderne - dine kunder. Det burde være en selvfølgelighed, men virkeligheden er ofte en anden. I opgangstider tænker vi måske ikke så meget over det, næsten alt er muligt, men i tider hvor der skal kæmpes lidt mere, mister vi ordrer og skal tilpasse os. Fokus på kunder og en aktiv salgsindsats er efter min opfattelse ikke noget, vi kan vælge til og fra – den skal altid være der, og vi skal være bedre til at forstå vore kunder og hvilke værdier i vores virksomhed, de lægger vægt på. Vi skal også turde vælge kunder fra, som ikke passer ind i det eller de områder, vi har valgt at fokusere på.

Innovativt salg er at gøre en forskel, gøre noget anderledes. Det drejer sig ikke kun om salgsafdelingen, men som minimum alle områder, der er i kontakt med kunderne, produktudvikling, salg og service. Vi skal have et nyt revolutionerende produkt eller ydelse på markedet hvert 3.-5. år, som sætter fokus på vor virksomhed både eksternt og internt. Det skaber sammenhold og godt image.

Jeg kan hjælpe med at holde fokus, tænke nyt og være nyskabende, men det er også vigtigt at erkende, at nyskabelse og kreativitet kræver rammer og skal ske i tæt samspil med vor historie.

”Havmågen Jonathan bryder ud fra flokken for at dygtiggøre sig og ikke lade sig nøje med at søge efter føde, spise og ellers bare følge flokkens døgnrytme” (Jonathan Livingston Havmåge af Richard Bach).

Med venlig hilsen
Knud I Nielsen